Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest "POK-TER" Z.P.H.U. Tapicerstwo Samochodowe Janusz Tereszkiewicz, Chmielnik 484c 36-016 Chmielnik, NIP: 8131931275, REGON: 690055452.
 2. W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych należy wysłać e-mail na biuro@pok-ter.pl.
 3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Strony.
 4. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez POK-TER to:lokalizację geograficzną,

- dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta,

- dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),

- identyfikator urządzenia mobilnego,

- typ systemu operacyjnego,

- typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę,

- dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu.

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe nie będą ujawniane zewnętrznym podmiotom. POK-TER zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 2. Korzystając ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres biuro@pok-ter.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Strony i realizacji zamówień.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez POK-TER w ramach Strony. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez POK-TER może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez POK-TER w ramach Strony.
 7. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez 24 godziny od wejścia Użytkownia na Stronę i usuwane po tym czasie. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony, dostosowywanie stron do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Strony), badanie ruchu Użytkowników w ramach Strony.
 10. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 11. Użytkownik Strony może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Strony. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Strony – programu rabatowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

 

Katalog

Sprawdź nasz najnowszy katalog produktów!

Zamknij